CN STORE sẽ hỗ trợ đổi hoặc trả hàng cho khách hàng nếu sản phẩm nhận được không vừa ý. Với điều kiện sản phẩm đổi hoặc trả lại phải còn nguyên và không bị hư hỏng, rách, dơ bẩn.